Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Status prawny

Przedszkole im. Krasnala Hałabały jest przedszkolem publicznym.
Siedziba Przedszkola znajduje się w Podkowie Leśnej 05- 807 ul. Miejska 7
Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Podkowa Leśna.
Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje
Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97,poz. 674 z póź. zmianami).
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dziennik Ustaw Nr 168 Poz. 1324
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z póź. zmianami).
3. Statutu Przedszkola


Wytworzył:Bożena Tomaszek, data: 16.04.2013 r., godz. 11.49
Wprowadził:Adam Podemski, data: 19.03.2013 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 17.04.2013 r., godz. 18.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.04.2013 r., godz. 18.46Adam PodemskiEdycja strony
17.04.2013 r., godz. 18.45Adam PodemskiUsunięcie powiązania strony z plikiem
16.04.2013 r., godz. 18.50Adam PodemskiEdycja strony
16.04.2013 r., godz. 11.14Adam PodemskiPowiązanie strony z plikiem
19.03.2013 r., godz. 10.33Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1118 razy.