Status prawny

Przedszkole im. Krasnala Hałabały jest przedszkolem publicznym.Siedziba Przedszkola znajduje się w Podkowie Leśnej 05- 807 ul. Miejska 7Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Podkowa Leśna.Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Przedszkole działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) […]

Skip to content